U heeft besloten onze privacyverklaring te lezen, hartstikke goed!

Wij zijn natuurlijk helemaal niet uit op uw gegevens maar als we u op een goede manier van dienst willen zijn hebben wel bepaalde gegevens van u nodig.

Bijvoorbeeld om uw reservering aan te nemen of om onze website zo in te richten dat u er optimaal gebruik van kunt maken. We doen er daarbij natuurlijk alles aan om die gegevens te beschermen en hier verantwoord mee om te gaan.

Maar als u helemaal geen risico wilt lopen dan adviseren wij u om geen gebruik te maken van onze website en ons gewoon te bellen op 0346-28 34 34 (we staan u graag te woord).

Maakt u wel gebruik van onze website dan accepteert u automatisch ons privacy & cookie beleid. 

Privacybeleid Restaurant Enya

Deze privacyverklaring geldt voor Restaurant Enya, hierna te noemen Enya.

Enya hecht veel waarde aan een correcte verwerking van privacygegevens voor zijn gasten en websitebezoekers. Daarin verandert met de nieuwe Europese AVG weinig. Nieuw is om dit in een vastgelegd document bekend te maken. Graag stelt Enya u daarom op de hoogte van de manier waarop wordt om gegaan met de verwerking van uw gegevens. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten, verklaart u akkoord te gaan met deze privacyverklaring en al hetgeen hier uit volgt.

Restaurant Enya gevestigd aan de Langegracht 36, 3601 AJ Maarssen en geregistreerd onder KvK 57252971, is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De volgende website behoort tot Enya:

www.restaurantenya.nl 

Contactgegevens:

Restaurant Enya gevestigd aan de Langegracht 36, 3601 AJ Maarssen 

info@restaurantenya.nl  tel: 0346 283 434 

Persoonsgegevens van opdrachtgevers die door Enya worden verwerkt:

Onder opdrachtgevers van Enya worden verstaan onze gasten, leveranciers en eventuele andere organisaties waar Enya een zakelijke relatie mee heeft. Enya verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u geboekt heeft of op een andere wijze contact heeft gezocht met Enya:

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • adresgegevens bedrijf/organisatie

Het doel waarmee Enya  persoonsgegevens verwerkt:

Enya verwerkt uw persoonsgegevens om de dienstverlening optimaal te kunnen inzetten, wat in de praktijk betekent:

 • het aannemen van reserveringen
 • afhandelen van de facturatie
 • bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening  te kunnen uitvoeren
 • verzenden van een (maximaal) 12-jaarlijkse mailings
 • onderhouden van contact
 • kunnen aangaan van een overeenkomst

Geautomatiseerde besluitvorming:

Enya neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Enya) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Enya deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij hiervoor toestemming is verleend of wanneer dit wettelijk verplicht zou zijn.  Er zijn een aantal bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken:

 • Mailchimp
 • Acuity Scheduling 
 • Squarespace 

Met deze bedrijven hebben we een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Gebruik van cookies:

Enya gebruikt cookies of vergelijkbare technieken om gegevens of surfgedrag te achterhalen. Dit betreft:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers en de tijd die zijn doorbrengen op onze webpagina’s
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze websites bezoekt
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • het optimaliseren van onze website

Privacybeleid en andere websites:

Op www.restaurantenya.nl kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Enya is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover wordt verwezen naar de betreffende websites.

Gebruik van Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 Gebruik van Mailchimp:

Voor het met uw verleende toestemming verzenden van korte informatieve e-mails (maximaal 12x per jaar) maakt Enya gebruik van Mailchimp. De hierboven genoemde gegevens worden door Mailchimp uitsluitend gebruikt voor mailings van Enya.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Enya. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat Enya op uw verzoek de persoonsgegevens waarover Enya beschikt in een computerbestand zal sturen naar u of een ander door u genoemde organisatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@restaurantenya.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens die toezicht houdt op naleving van de privacywetgeving.

Hoe Enya uw persoonsgegevens beveiligt:

Restaurant Enya neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zowel laptop als telefoon die gebruikt worden voor de bedrijfsvoering van Enya zijn voorzien van up-to-date software om malware in welke vorm dan ook tegen te gaan. Voorts zal bij verlies, diefstal of oneigenlijke poging tot gebruik van hardware de toegang worden bemoeilijk door regelmatig wijzigende passwords.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@restaurantenya.nl

 

Maarssen, mei 2018